Regels
Hier zijn de regels die betrekking hebben op alle door de LaN-ZoNe georganiseerde of mede georganiseerde evenementen. Bij deelname gaat men automatisch accoord met deze regels, en er is geen discussie mogelijk over de uitvoering van deze regels door de LaN-ZoNe crew. Het barpersoneel wordt gelijk gesteld aan de LaN-ZoNe crew en mag dus ook op treden tegen eventuele overtredingen. Bij alle andere gevallen waar in de gestelde regels niet in voor ziet, zal het dagelijks bestuur van de LaN-ZoNe organisatie beslissen.

Artikel 1. Drugs en Alcohol
1.1
Gebruik van drugs wordt niet getolereerd, bij constatering van bezit en/of gebruik en/of handel van drugs volgt verwijdering uit het gebouw en aangifte bij politie.
1.2
Gebruik van Alcohol is toegstaan, mits anderen hiervan geen hinder van ondervinden.

Artikel 2 , Verboden middelen en materialen
2.1
Bij handel en/of het bezit en/of gebruik van middelen die verboden zijn bij de Nederlandse wet volgt verwijdering uit het gebouw en eventueel aangifte bij politie (afhankelijk van het soort middel).
2.2
Bij het bezit van vuurwapens volgt verwijdering van het terrein en aangifte bij politie.
2.3
Handel van drank, eten en andere materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de LaN-ZoNe crew.
2.4
Het nuttigen van zelf mee genomen drank en etenswaar is niet toegestaan. De LaN-ZoNe crew zal hier streng op toezien, om dat dit anders het gebruik van de zaal in gevaar kan brengen. Bij overtreding zal, na een waarschuwing, verwijdering uit het gebouw volgen.
2.5
Bij constatering van handel en/of bezit van kinderporno op welke manier dan ook wordt aangifte gedaan bij de politie en volgt onmiddelijke verwijdering van het terrein.


Artikel 3 , Gedrag
3.1
Geweld op welke manier dan ook ( behalve virtueel ) wordt niet getolereerd en de LaN-ZoNe crew kan besluiten tot verwijdering van het terrein en tot eventuele aangifte bij politie.
3.2
Vernieling van apparatuur van mede deelnemers en/of in beheer/bezit van LaN-ZoNe wordt aangegeven bij politie en kan besluiten tot verwijdering van het terrein.
3.3
Racistische uitingen op welke manier dan ook worden niet getolereerd en de LaN-ZoNe crew kan besluiten tot verwijdering en eventuele aangifte bij politie.
3.4
Als je jezelf aanmelt zorg dan ook dat je komt of meld jezelf 48 uur voor aanvang van de lanparty af. Gebeurd dit niet dan wordt je bij een volgende LaN-ZoNe lanparty niet toegelaten. Wanneer dit meer dan twee maal gebeurd, zal je uit de database worden verwijderd.
3.5
Wanneer je komt zonder dat je jezelf hebt in geschreven of dat je op de reservelijst staat, moet je tot 13:00 uur moeten wachten voor dat je naar binnen kan. Dit als de ruimte het toelaat, lukt dit niet dan zit er niets anders op dan dat je je spullen ingepakt moet laten.

Artikel 4, Terrein
4.1
Pc-towers moeten op de grond gezet worden. Dit voor de veiligheid van apparatuur en i.v.m. beschikbare ruimte.
4.2
Eigen muziek is niet toegestaan, deze wordt door de organisatie verzorgd. Speakers moeten dus ingepakt blijven, en je zal gebruik moeten maken van een koptelefoon.
4.3
Mensen die niet in het bezit zijn van een bezoekerspas of geldig toegangsbewijs kunnen, bij weigering van betaling van entree geld, verwijdert worden van het terrein.
4.4
Het gebruik van alle faciliteiten van LaN-ZoNe is op eigen risico.


Artikel 5, Intranet faciliteiten / netwerk / stroomvoorziening
5.1
Gebruik van alle intranet faciliteiten is op eigen risico, schade door het gebruik van deze faciliteit op welke manier dan ook is voor eigen risico, diegene die gebruik maken van deze faciliteiten gaan automatisch accoord met deze regel.
5.2
Het aansluiten van de computer op het netwerk is op eigen risico, schade door het gebruik van deze faciliteit op welke manier dan ook is voor eigen risico, diegene die gebruik maken van deze faciliteiten gaan automatisch accoord met deze regel.
5.3
Het aansluiten van de computer op de stroomvoorziening van LaN-ZoNe is op eigen risico, schade door het gebruik van deze faciliteit op welke manier dan ook is voor eigen risico, diegene die gebruik maken van deze faciliteiten gaan automatisch accoord met deze regel.